~※~ Wanita Sholehah Ahli Surga ~※~ Bismillahirrahmanirrahiim..Assallamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ~※::~.::※::※::~::※~ Sahabat..saudaraku

~※~ Wanita Sholehah Ahli Surga ~※~

 

Bismillahirrahmanirrahiim..

Assallamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 

~※::~.::※::※::~::※~

 

Sahabat..saudaraku yang di Rahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala.Wanita sholehah dengan kelembutan dan kasihnya dapat merubah dunia menjadi indah, demikian pula dengan kemuliaan akhlaqnya, tentunya setiap wanita muslimah ingin menjadi wanita sholehah dan ahli Surga.

 

Pada hakikatnya wanita sholehah adalah ahli Surga, dimana ia merupakan wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya. Seluruh ciri-cirinya merupakan cerminan ketaatan yang dia miliki. Diantara ciri-ciri wanita ahli Surga adalah :

 

~※Bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala

 

~※Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala , Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.

 

~※Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum/berpuasa di bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu.

 

~※Ikhsan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, seakan-akan melihat Allah, jika dia tidak dapat melihat Allah, dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha Melihat dirinya.Karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha Mengetahui dan Maha Melihat segala pikiran,perasaan dan segala sesuatu yang terbesit dalam hati,baik yang diucapkan maupun tidak, karena Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha mengetahui kehendak,kebutuhan serta segala aktifitas manusia

 

~※Ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, tawakkal kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut terhadap adzab Allah, mengharap rahmat Allah, bertaubat kepada-Nya, dan bersabar atas segala takdir-takdir Allah serta mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepadanya.

 

~※Gemar membaca Al Qur’an dan berusaha memahaminya, berdzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta’ala ,ketika sendiri atau bersama banyak orang dan berdoa kepada Allah semata.

 

~※Menghidupkan amar ma’ruf dan nahi mungkar pada keluarga dan masyarakat.

 

~※Berbuat baik (ihsan) kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seluruh makhluk, serta berbuat baik terhadap hewan ternak yang dia miliki.

 

~※Menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, memberi kepada orang, menahan pemberian kepada dirinya, dan memaafkan orang yang mendhaliminya.

 

~※Berinfak, baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit, menahan amarah dan memaafkan manusia.

 

~※Adil dalam segala perkara dan bersikap adil terhadap seluruh makhluk.

 

~※Menjaga lisannya dari perkataan dusta, saksi palsu dan menceritakan kejelekan orang lain (ghibah).

 

~※Menepati janji dan amanah yang diberikan kepadanya.

 

~※Berbakti kepada kedua orang tua.

 

~※Menyambung silaturahim dengan karib kerabatnya, sahabat terdekat dan terjauh.

 

Demikian beberapa ciri-ciri wanita Ahli Surga yang terdapat dalam kitab Majmu’ Fatawa karya Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah juzz 11 halaman 422-423. Ciri-ciri tersebut bukan merupakan suatu batasan tetapi ciri-ciri wanita Ahli Surga seluruhnya masuk dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya.

 

Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman :

 

“Dan barangsiapa taat kepada ALLAH dan RASUL-NYA, niscaya ALLAH memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. An Nisa’ : 13).

 

~※ Sahabat..saudaraku.. yang di Rahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua, Yang benar haq semua datang-Nya dari Allah Subhanahu wa Ta’ala,yang kurang dan khilaf mohon sangat dimaafkan ’’Akhirul qalam “Wa tawasau bi al-haq Watawa saubil shabr “.Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala . Senantiasa menunjukkan kita pada sesuatu yang di Ridhai dan di Cintai-Nya..Aamiin Allahum Aamiin.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s